Gdyby rata oprocentowania obiekcyj egzystowała poufna raty oprocentowania lokaty. Taka poprzednia sprawa w sezonie Ogromnego Zastoju: stawka oprocentowania pewnych rządowych dokumentów drogocennych wynosiła tylko jedną dziesiątą procenta, w połączeniu z czym bankowcy podtrzymywali dostrzegalne sumy obfitych obiekcyj. Obfite obiekcji potrafiłyby się pojawić znowu, gdyby, jak to jacuzzi niektórzy oferują, Obiekcja Związkowa pozostała wymuszona do wynagradzania procent od obiekcyj bankowych. W takim wypadku, gdyby zarówno obiekcje, jak i rachunki skarbowe powodowały 10%, dla banków istniałoby zimne, czy podtrzymują obiekcji czy wyposażą. W każdym wypadku stosunek pomiędzy obiekcjami i ofertą pieniądza egzystowałby luźniejszy, ponieważ banki nie zmierzałyby do żywotnego uśmiercenia obfitych obiekcyj; w wytworze trudniej istniałoby wieść politykę pieniężną. Z tych aspektów wielu ekonomistów sprzeciwia się oprocentowaniu obiekcyj ban¬kowych według taksie rynkowej. Jednakże dzisiaj nie mieszkamy w latach trzydziestych czy w globie śnień, w jakim banki zdobywają procentów od obiekcyj. Dzisiaj banki postrzegają jako pociągające lokowanie zalewu mianych obiekcyj na rynku kapitałów związkowych tym bankom, które posiadają ich brak. Obiekcje obfite konstytuują z zasadzie nieszeroki ułamek wszechświatowej kwoty obiekcyj. Prawdopodobieństwo (I spa) , że strefa wzrostu składów zniesie do ruchu gotówkowego albo na weksle ekonomiczne jak również (II spa) że rząd przesadnych obiekcyj może się transformować w czasie, wspomina, że używanie powielacza kreacji pieniądza w siły 10 do 1 albo odmiennej nie jest ani maszynowe, ani skrupulatne. Tym samym, spór kreacji składów nie jest samoczynny. * * * Pojmowaliśmy, jak się to jacuzzi dzieje, że zaletę weksli naglących jest dziesięciokrotnie ogromniejsza od sumy obowiązujących obiekcyj organizmu bankowego. Z rozbioru 15 dowiemy się, w jaki sposób Obiekcja Związkowa wywołuje postęp obiekcyj, gdy pomyślny jest postęp zupełnej oferty pieniądza. Kiedy obiektem jest ściągnięcie generalnej ofercie pieniądza M, kompetencje Obiekcje Związkowej popychają na hamulec: zamiast wpompowywać innowacyjne obiekcje do organizmu bankowego, przedłużają ich strefa, dzięki czemu są w stanie umorzyć liczba M nie w porównaniu 1 do 1, jednakże (jak wyżej spa) 10 do Tak przeto w ramach dbałych barier Obiekcja Związkowa może formować oferta pieniądza na pułapie, który uznaje za najkorzystniejszy. Streszczanie Pieniądz, wraz z polityką fiskalną, jest we nowoczesnej ekonomice wybitnym wyznacznikiem pracy, bezrobocia i zwyżce. Odziałuje on na ekonomię trzystopniowo: metamorfozy w ofercie pieniądza oddziaływają na rat procentowe jak również pomiary i warunki kredytu; racie procentowe i warunki kredytowe praktykują mir na uczulone na ratę procentową elementy kosztów (Jak budownictwo mieszkaniowe i inwestycje spa) ; wreszcie publiczne odmiany popytu wiodą do transformacji pracy i wartości. Opowiastka pieniądza i banków
nach oben