Biegłości składów albo ich płatności na pytanie. Ich życiową opcją jest umożliwienie Obiekcji Związkowej poprawiania szerokości weksli natychmiastowych - albo dóz pieniądza bankowego - które zdołają być kreowane przez banki. Zakładając wielkie, spokojne stawki obiekcyj obowiązujących, Fed może kwalifikować przyrost pieniądza bankowego do pomyślnych formatów.
nach oben