Główny bank, wraz z konsumentami, „stworzył” 1000 dol. pieniądza bankowego albo weksli natychmiastowych. Lecz, jak przedtem, nie wystąpił spór mnożnikowy w wielkości 10 do 1 czy odrębnej. Co więcej, jeśli banki wspierałyby stuprocentowe salda obiekcyj zapłat, tak jak starożytni złotnicy, nie zdołałyby stworzyć równoległego pieniądza z tysiąca dolarów prekursorskich skomplikowanych u nich składów. Tysiąc dolarów deponenta na rachunku bankowym reagowałoby 1000 dol. obiekcyj. Nowoczesne banki nie trzymają jednakże obiekcyj prezentujących 100% składów. Jak wynika z tabl. 14, banki są ustawowo wiązane do trzymania obiekcyj mianujących tylko strefa wszelakiego wtaszczonego dolara. Obowiązkowe aktualnie nakazy sądowe żądają obstawania obiekcyj w wysokości od 3 do 12% składów, jednakże w naszym przypadku fundujemy, że rata obiekcyj obowiązujących wynosi 10%. Co może teraz wyrządzić bank 1? Ma o 900 dol. więcej, aniżeli wynoszą postulowane obiekcji. Gdyż obiekcje nie powodują odsetka, nasz bank, uregulowany na maksymalizację zarobku, użyczy albo ulokuje nadmierne 900 dol. Pożyczka może być dawana na zakup wózka albo również opublikowana na zakup odpowiedzialności skarbowych. Komunikujmy, że bank pożycza pożyczki. Pożyczkobiorca bierze 900 dol. (w kasy albo żeton spa) i tworzy je na swoim rachunku w pozostałym banku. Tak dlatego, bardzo prędko, 900 dol. pozostanie zrealizowane przez bank Ta strata zapłaty przez bank wzmagające swoje inwestycje jest otwarciej wyraźna, jeśli bank 1 zakupuje obligację, aniżeli gdy użycza pożyczki na miejscowym rynku. Które są okazję, że ten, kto wyprzedaje obligację rządową, ma akurat weksel w banku w Chicago, który ją zdobył? Prawdopodobieństwo takiego uciekinierze przyczynie jest nieobszerne. Ogromniejsza jest możliwość, że ma on weksel w banku w Nieznanym Jorku albo Londynie. Tak zatem nasz bank pojmuje, że będzie musiał niebawem spieniężyć wszelkie pieniądze, które włożył w obligacje.
nach oben