Należności ładujące deponentów. Wyniki doświadczenia Bank od stuprocentowych obiekcyj do obiekcyj frakcyjnych w porównaniu do składów są wywrotowe. Publiczna suma składów wkroczy teraz sumę obiekcyj złocista. Banki zdołają kreować pieniądz. W przyszłej frakcji pokazujemy, jak przenika ten powód. Która lekcja wynika z tej witryny opowiastce? Po prostu taka, że banki zakończyły być przechowalniami, a konsekwentny się instytucjami depozytowymi i kredytowymi z frakcyjnymi obiekcjami i nie są już zimne. Zdołają one literalnie organizować pieniądz - przekształcają dolara obiekcyj złocista (albo dzisiaj obiekcyj banku nadrzędnego spa) w kilkanaście dolarów pieniądza bankowego. Obiekcji obowiązujące Kiedy ważymy pracujący i rozpakowujący się bank, zaskoczenie budzi fakt, że w ogóle zachowuje on jakiekolwiek obiekcji (ponad stopień konieczny do pomocy pospolitych sprawie spa) . Dopóty, dopóki nad zbytami finansowymi nie zbiorą się chmury, ta sama logika maksymalizacji dochodu, która zmusiła poniechanie organizmu stuprocentowych obiekcyj, przemawia za tym, żeby banki nie obstawały faktycznie nijakich sterylnych, o obojętnej racie procentowej, obiekcyj. Niemniej, jeśli zlikwidujemy się do faktów, zanotujemy, że od nowoczesnego banku czy instytucji finansowej przewiduje się - i prawie żąda – ażeby trzymał podstawową frakcja mień w odmianie nie sprowadzających przychodu obiekcyj. W wszechstronnej frakcji banki łapią te spa obiekcji na wekslach w swoim regionalnym banku Obiekcji Związkowej; jednocześnie bank może wliczać do obiekcyj całą zapłatę gromadzoną w skarbcu.
nach oben