Jeśli chodzi o główny bank, można komunikować: tak. Po tym, jak bank 1 użyczył 900 dol., jego obiekcji modelują się na pułapie wystarczającym na zatopienie składów. Nie może on sprawić nic więcej, dopóki odbiorcy nie rozkładają się na schowanie nieznanych składów. Bilans banku 1 po tym jak użyczył kredytu albo ubrał pełną sumę (dokonywując wciąż potrzebowania dotyczące wspaniałości przymusowych obiekcyj spa) , opisano w tabl. 15(b spa) . Nim zostaniemy główny efemeryczny bank, spostrzeżcie doniosły fakt: bank ten stworzył pieniądz! Jak? Równo. Ma się teraz 1000 dol. składów uwidocznionych z zacnej stronicy tabl. 15(b spa) . Jednakże na suplement posiada się także 900 dol. pożyczki albo lokacie, które konstytuują teraz czyjś skład na potrzebowanie (tzn. skład na rachunku natychmiastowym pary, która zaciągnęła 900 dol. pożyczki spa) . Toteż powszechna msza M, po użyczeniu pożyczki, wynosi 1900 dol. W skutku aktywności banku 1 stworzone pozostało 900 dol. prekursorskiego pieniądza.
nach oben