Program bankowy jako integralność nie może jednakże jeszcze spocząć. Osobistości, którzy użyczyli 900 dol. w banku 1, niebawem rozczłonkują je w odrębnym banku lub zrealizują komuś, kto złoży je w składzie. Banki pozostałej generacji. Weźmy drugie banki razem i wymieńmy je „bankami innej generacji” (albo bankiem 2 spa) . Ich bilanse wyglądają tak, jak to jacuzzi pokazywano w tabl. 15(c spa) . Dla tych banków wtaszczone dolary są takie, jak każde różne -działają one tak samo jak 1000 dol. prymitywnego składu. Banki te spa nie nauką, że są na innej rangi w sznurze składów i nie troskają się tym. Mądrością jednakże, że mają zbytnio wiele nie zasługującej kasy albo żywiołowe obiekcje i są tym zaniepokojone. Tylko jedna dziesiąta ilości 900 dol. (90 dol. spa) jest zmuszana zgodnie z wzorami ustawowymi jako obiekcja w porównaniu do wynoszących 900 dol. składów https://www.syntex.com.pl/swarzedz/ . Dlatego banki zdołają użyć inne dziewięć dziesiątych, użyczając 810 dol. pożyczki albo wkładając je w pozostały sposób. Wskutek tego ich bilanse dolecą niebawem równowagę wprowadzoną w tabl. 15(d spa) . Tyle na przedmiot banków pozostałej generacji. Jak przedstawiają to jacuzzi strzały na witryny 12, integrujące bank 2 z bankiem 1, frakcja pierwotnych obiekcyj osiedla w pozostałych z kolejności bankach, które także stworzyły pieniądz. Jak przedtem pierwotny tysiąc dolarów zapłacie anulowany z obrotu wyprodukował 2710 dol. pieniądza bankowego. Wspólna eucharystia M wzrosła biura rachunkowe - https://www.syntex.com.pl/poznan/  poznań, a wciąż nie widać ukończenia. Banki dalszych generacji. 810 dol. przekazanych przez banki innej generacji na pożyczki i inwestycje zniesie do prekursorskiej ekipy banków określanych „bankami trzeciej generacji”. (Znowu, powracając do witrynie 12, odnieście obserwację na tęgie strzałów zlokalizowane poniżej banku spa) Teraz zdołacie sami sporządzić bilanse (startowe i ostateczne spa) dla banków trzeciej generacji. Naturalnie, banki trzeciej generacji wypożyczą dostatek obiekcyj i w ten sposób stworzą 729 dol. świeżego pieniądza. Ostateczna równowaga ustroju Z sekwencji banki czwartej generacji będą posiadać do dyspozycji dziewięć dziesiątych sumy 810 dol. składów, czyli 727 dol. I tak dalej. Która będzie skrajna msza 1000 dol.+ 900 dol.+ 810 dol.+ 729 dol. ...? Z tabeli 16 wynika, że kompletny efekt sznura kreacji pieniądza wynosi 10000 dol. Replika można osiągać za podporą jednostajnej arytmetyki, pomyślnego pomyślunku albo zasadniczej algebry biura https://www.syntex.com.pl/

nach oben